AUTOPLACHTY NEKVASIL / ZAKAZKOVA VYROBA

Zakázková výroba – Praga Baby

plachta na vůz Praga Baby (tzv. „Bejbina“, 1934–1937)

Ceny jsou bez DPH.